e-mail: nsabic@ornament.ba

Radno vrijeme> 7-15 h 

Ornament d.o.o. Ornament d.o.o. Kvalitet bez kompromisa
 
 
 

Boje i uređenje
Bezbrojne mogućnosti za renoviranja i novogradnju sa aluplast dekorima & aluminijskim oblogama

 Dekori

Svi aluplast dekori su opremljeni inovativnom tehnologijom koji garantuju jasno poboljšane upotrebne karakteristike kao i duži vijek trajanja površina.

Jer dekori su ukrašeni sa specijalno za to razvijenim patentiranim pigmentima koji površinsku temperaturu prozora sa folijama jasno smanjuju. Na raspolaganju Vam stoji preko 40 dekora koji omogućuju individualno uređenje i kolorit fasade.

Aluminijska obloga „aluskin classic“

Estetski materijali dopunjuju neuporediva svojstva PVC prozorskog sistema

IDEAL 8000®
sa aluminijskom oblogom "aluskin"

ap Nr 63

ap Nr 77

ap Nr 79

ap Nr 59

ap Nr 05

ap Nr 01

ap Nr 06

ap Nr 55

ap Nr 17

ap Nr 11

ap Nr 27

ap Nr 23

ap Nr 18

ap Nr 15

ap Nr 70

ap Nr 52

ap Nr 76

ap Nr 16

ap Nr 24

ap Nr 73

ap Nr 29

ap Nr 29

ap Nr 28

ap Nr 57

ap Nr 95

ap Nr 40

ap Nr 41

ap Nr 33

ap Nr 32

ap Nr 43

ap Nr 50

ap Nr 30

ap Nr 45

ap Nr 47

ap Nr 34

ap Nr 44

ap Nr 72

ap Nr 60

ap Nr 69

ap Nr 64

ap Nr 05

ap Nr 62

ap Nr 75